Calls

Símbolo Q Compra $ Compra $ Venta Q Venta Último Variación Apertura Max. Min. Último Cierre Volúmen (Lotes) Cant. Operada Fecha/Hora
GFGC90.0NO 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 29/09
GFGC78.0DI 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 19/10
GFGC80.0DI 16,975 1,78% 17,400 17,400 16,850 16,975 515 13 20/10
GFGC82.0DI 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 23/08
GFGC84.0DI 13,200 -5,71% 13,800 13,800 13,200 13,200 260 6 20/10
GFGC86.0DI 12,000 -4,00% 12,000 12,000 12,000 12,000 5 1 19/10
GFGC88.0DI 10,900 0,00% 10,900 10,900 9,750 10,900 0 0 19/10
GFGC90.0DI 9,100 7,78% 9,250 9,250 8,700 9,100 378 25 20/10
GFGC93.0DI 6,808 9,90% 6,900 6,900 6,210 6,808 2395 108 20/10
GFGC96.0DI 5,227 12,11% 5,300 5,300 4,700 5,227 3084 120 20/10
GFGC99.0DI 3,989 14,42% 4,000 4,000 3,600 3,989 4557 169 20/10
GFGC102.DI 2,854 18,85% 2,900 2,900 2,600 2,854 1981 60 20/10
GFGC105.DI 1,850 23,33% 1,950 1,950 1,600 1,850 1831 80 20/10
GFGC108.DI 1,425 34,28% 1,500 1,500 1,200 1,425 2136 59 20/10
GFGC84.0FE 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 11/09
GFGC90.0FE 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 14/09
GFGC102.FE 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 19/10

Puts

Símbolo Q Compra $ Compra $ Venta Q Venta Último Variación Apertura Max. Min. Último Cierre Volúmen (Tot. Mon.) Cant. Operada Hora
GFGV58.0DI 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 24/08
GFGV60.0DI 0,120 -73,33% 0,120 0,120 0,080 0,120 50 6 20/10
GFGV64.0DI 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 01/09
GFGV68.0DI 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 01/09
GFGV72.0DI 0,300 0,00% 0,300 0,300 0,300 0,300 100 1 20/10
GFGV76.0DI 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 14/09
GFGV80.0DI 0,400 14,28% 0,400 0,400 0,400 0,400 50 1 20/10
GFGV82.0DI 0,700 0,00% 0,700 0,700 0,700 0,700 75 2 20/10
GFGV84.0DI 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 20/10
GFGV86.0DI 1,500 7,14% 1,500 1,500 1,300 1,500 920 35 20/10
GFGV88.0DI 2,100 -10,63% 2,300 2,300 2,000 2,100 659 33 20/10
GFGV90.0DI 2,710 -17,87% 3,100 3,100 2,700 2,710 511 34 20/10
GFGV93.0DI 3,500 -12,50% 4,000 4,000 3,500 3,500 398 27 20/10
GFGV96.0DI 5,000 0,00% 5,000 5,000 4,200 5,000 59 5 20/10
GFGV78.0FE 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 25/08
GFGV80.0FE 3,350 0,00% 3,350 3,350 3,350 3,350 0 0 20/10
GFGV86.0FE 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 26/09