Calls

Símbolo Q Compra $ Compra $ Venta Q Venta Último Variación Apertura Max. Min. Último Cierre Volúmen (Lotes) Cant. Operada Fecha/Hora
TRAC6.10AB 15,400 9,22% 15,400 15,400 15,000 14,100 9 2 20/02
TRAC14.0AB 2,880 0,00% 2,880 2,880 2,880 0,000 10 1 20/02
TRAC16.0AB 6,500 8,33% 6,500 6,500 6,000 6,000 40 2 23/02
TRAC18.0AB 3,200 -20,00% 3,200 3,200 3,200 4,000 14 1 24/02
TRAC20.0AB 2,100 -19,54% 2,100 2,100 2,100 2,610 120 1 24/02
TRAC21.0AB 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 17/02
TRAC22.0AB 1,950 8,94% 1,950 1,950 1,950 1,790 5 2 23/02
TRAC6.10JU 0,050 -91,67% 0,075 0,075 0,050 0,600 200 2 14/06

Puts

Símbolo Q Compra $ Compra $ Venta Q Venta Último Variación Apertura Max. Min. Último Cierre Volúmen (Tot. Mon.) Cant. Operada Hora