Calls

Símbolo Q Compra $ Compra $ Venta Q Venta Último Variación Apertura Max. Min. Último Cierre Volúmen (Lotes) Cant. Operada Fecha/Hora
TECC68.6OC 43,000 0,00% 43,000 43,000 43,000 43,000 0 0 25/09
TECC70.6OC 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 18/05
TECC72.6OC 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 29/05
TECC74.6OC 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 26/05
TECC78.6OC 27,000 0,00% 27,000 27,000 27,000 27,000 0 0 25/09
TECC86.6OC 25,550 0,00% 25,550 25,550 25,550 25,550 0 0 25/09
TECC90.6OC 15,000 0,00% 15,000 15,000 15,000 15,000 0 0 25/09
TECC92.6OC 23,500 0,00% 23,500 23,500 23,500 23,500 0 0 25/09
TECC94.6OC 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 14/08
TECC100.6O 9,000 0,00% 9,000 9,000 9,000 9,000 0 0 22/09
TECC105.OC 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 08/09
TECC110.OC 4,000 33,33% 4,000 4,000 4,000 4,000 10 2 22/09
TECC115.OC 2,004 0,00% 2,050 2,050 2,000 2,004 62 6 25/09
TECC120.OC 2,100 0,00% 2,100 2,100 2,100 2,100 0 0 25/09
TECC92.6NO 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 22/09
TECC78.6DI 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 03/07
TECC90.6DI 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 07/08
TECC92.6DI 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 29/08
TECC100.6D 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 07/09
TECC92.6FE 25,000 0,00% 25,000 25,000 25,000 25,000 0 0 25/09
TECC100.6F 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 21/09

Puts

Símbolo Q Compra $ Compra $ Venta Q Venta Último Variación Apertura Max. Min. Último Cierre Volúmen (Tot. Mon.) Cant. Operada Hora